UKUPNE KOLIFORMNE BAKTERIJE U VODI (indikatorska grupa)

Koliformne bakterije fekalnog porekla

Bakterije roda Clostridium spadaju u 18. grupu Bergey-evog priručnika za determinativnu bakteriologiju (Gram-pozitivni štapići i koki koji formiraju endospore). Radi se o Gram-pozitivnim sporogenim štapićima, koji kod sporulacije poprimaju oblik vretena zbog velikih endospora (lat. closter = vreteno). Obligatni su anaerobi, što znači da žive u medijima bez otopljenog kisika. Bakterije roda Clostridium su široko rasprostranjene u prirodi. Mnoge vrste produciraju egzotoksine i patogene su za čovjeka i životinje zbog primarne izazvane infekcije ili potencijalne apsorpcije egzotoksina.

Clostridium perfringens je jedna od čestih patogenih klostridija. Izvori zaraza (gasna gangrena, sekundarne infekcije rana, enteritis, sepsa) su probavni trakt već zaraženih životinja i ljudi. Preko fecesa dolazi u vodu, zemlju, vazduh, a u organizam se unosi pasivno. Vrsta C. perfringens se selektivno uzgaja na tripton-sulfit-neomicin (TNS) agaru na 46°C/18 h. Vrsta C. perfringens je sposobna u anaerobnim uvjetima reducirati sulfit prisutan u podlozi do sumporovodika (H2S). Stvoreni H2S precipitirati će se sa gvožđem takođe prisutnim u podlozi i stvaraju crni talog Gvožđe sulfida (FeS). Stoga će kolonije C. perfringens u epruvetama s TSN podlogom biti obojene crno, trodimenzionalne, ovalnog oblika. Dodatak neomicina, polimiksina i uzgoj na temperaturi višoj od 36°C inhibirati će razvoj ostalih sulfit-reducirajućih klostridija, te omogućiti selektivni porast vrste C. perfringens.

PSEUDOMONAS Gr- aerobni

Psudomonas aeruginosa je bakterija iz roda Pseudomonas, i za humnanu medicinu najznačajnija je vrsta u tom rodu. Veliki broj vrsta iz tog roda široko su rasprostranjene u prirodi – nalaze se u tlu, vodi, na raznim biljkama, voću i životinjama. Većina ih živi saprofitnim životom, dok su neke patogene za čovjeka i životinje. Za čovjeka su patogeni P. aeruginosa, P. mallei i P. pseudomallei, dok ostali pseudomonasi rijetko izazivaju oboljenja.

P. aeruginosa je gram-negativna, pokretna, štapićasta bakterija. Za uzgoj u laboratorijskim uvjetima nema posebne zahtjeve i dobro uspjeva na hranjivim podlogama. Na običnom hranjivom agaru najčešće stvara spljoštene kolonije nazubljenih rubova, sivo-zelenog metalnog sjaja, hrapave ili glatke površine, ili izdignute, glatke kolonije s oštrim rubovima. U vanjskoj sredini prilično je otporna bakterija – nije osobito osjetljiva na temperaturu (na temp. od 55oC ugiba tek nakon 1 sat), preživljava mjesecima u vodi na temperaturi okoline. Naročito joj pogoduje vlažna sredina. P. aeruginosa ponekad je sastavni dio normalne mikroflore u ljudi. Kolonizacija crijeva, kože i sluznica zdravih ljudi ili bolesnika niska je u općoj populaciji, dok hospitalizacija povećava stopu kliconoštva.

Retko izaziva oboljenja kod zdravih osoba koje imaju neoštećen imunološki sistem. Većinom je infekcija povezana s nekim ispadom u odbrani organizma. To može biti prekid clovitosti fizikalnih barijera kao što su koža i sluznica, ili oštećenje specifičnih mehanizama odbrane – kao npr. prirodni manjak ili defekt u stvaranju antitela ili imunosupresivna terapija. Tako su naročito osetljive osobe kojima je zbog bilo kojeg razloga smanjena otpornost - hronični plućni bolesnici (npr. cistična fibroza), hronični bubrežni bolesnici, bolesnici nakon teških operacija i opekotina, intravenski zavisnici o opojnim drogama itd. Čest je uzročnik hospitalnih infekcija..

Najčešća lokalizacija infekcija je mokraćni sustav i oštećena koža kod opsežnih opekotina. Infekcije se mogu očitovati kao gnojna infekcija kože (apscesi), sepsa, meningitis, endokarditis, infekcije oka, respiratornog trakta i pluća. Dijagnoza infekcije postavlja se na temelju mikrobiološkog nalaza. Za mikrobiološku dijagnostiku uzimaju se, ovisno o vrsti infekcije, različiti uzorci – bris rana, gnoj, mokraća, krv, likvor, iskašljaj i drugi materijali. P. aeruginosa spada među najotpornije bakterijske vrste na antimikrobne lijekove, te liječenje može biti dugotrajno i zahtjeva upornost.

ESCHERICHIA Gr-

CITROBACTER Gr-

Aerobne mezofilne bakterije